MOSTY NAPĘDOWE  |  SKRZYNIE BIEGÓW  |  ZMIENNIKI MOMENTU  |  ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

TERMINARZ SERWISOWY

Konserwacja mostów napędowych

produkowanych przez Dana Italia SpA (dawne Hurth Axle)

Częstotliwość sprawdzania poziomu oleju

Sprawdzać poziom oleju przy mostach napędowych ze zwolnicami planetarnymi i mechanizmem różnicowym co miesiąc.

Częstotliwość wymiany oleju

 • Przy standardowych mechanicznie uruchamianych sprzęgłach kołowych, mechanizmach różnicowych z blokadą i piastach kół, wymieniaj olej co 800-1000 godzin. Olej musi być typu GL-4 z dodatkami zapewniającymi optymalną pracę mokrych hamulców (MIL L-2105 ) albo GL-5 przy pracy z dużym obciążeniem z dodatkami LS/Limited Slip (MIL 2105-B).
 • Przy mechanizmach różnicowy ze zwiększonym tarciem wewnętrznym wymieniaj olej co 500-700 godzin pamiętając, że olej musi być typu GL-5 z dodatkami LS (MIL 2105-B).
 • Wybór odpowiedniej lepkości zależy od temperatur otoczenia. W kwestii doboru odpowiedniej lepkości skontaktuj się ze swoim dostawcą oleju.

Częstotliwość smarowania smarem stałym

 • Przy pracy na normalnym obciążeniu, smaruj minimum raz na miesiąc.
 • Przy pracy na dużym obciążeniu, smaruj minimum raz na tydzień.

Regulacja i kontrola

 • Sprawdzaj wheel nut torque raz na miesiąc.
 • Sprawdzaj i reguluj hamulce co sześć miesięcy.

 

DANA: Rekomendacja oleju, przekładnie

System olejów do zmienników/przekładni

 • Rodzaj oleju – dozwolona TYLKO CIECZ DO PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH Dexron III
 • lepkość w 40°C: 33 ›38 cSt
 • lepkość w 100°C: 7 › 8 cSt
 • temperatura zapłonu: min 160°C
 • temperatura krzepnięcia: max –42°C
 • Częstotliwość wymiany oleju – 1000 godzin
 • Wymieniać co 1000 godzin
 • Pierwsza wymiana: po 100 godzinach w nowym lub wyremontowanym podzespole napedowym.

 

DANA (dawne Clark Hurth) : Rekomendacje oleju

Rekomendowane smary do zmienników momentu i przekładni z hydrauliczną zmianą biegów i kierunków

Smary do zmienników napędu i przekładni z hydrauliczną zmianą biegów i kierunków muszą spełniać wymagania jednej z poniższych specyfikacji.

W kolejności od najlepszego:

 1. Caterpillar TO-4
 2. John Deere j20c,d
 3. Military mil-pfr-2104g
 4. Allison c-4
 5. Dexron II zamiennik – czytaj poniżej

 

Ważne

Możliwe jest użycie zamiennika Dexron II, jednakże nie jest on kompatybilny z zmiennikami momentu i przekładniami, które posiadają tarcze sprzęgłowe pokryte grafitem. Smary nie rekomendowane: Dexron III, olej silnikowy, jakikolwiek olej GL-5

Lepkość oleju

Zaleca się używanie olejów typu monograde o najwyższej dostępnej lepkości do przewidywanej temperatury otoczenia. Zwykle będzie to odpowiedni smar Cat TO-4. Jeśli możliwe są duże wahania w temperaturze otoczenia, 120°C, rekomendowane są oleje D multigrade. Smary typu multigrade powinny być stosowane przy najniższym wskaźniku lepkości dla typowo występującej temperatury otoczenia, tj powinno się używać oleju 10W20 gdy używany jest olej typu monograde o lepkości 10W. Jeśli używany jest olej typu multigrade C-4 zamiast smaru 120 zaleca się lepkość do wartości 10, np 10W20.

Dozwolone są oleje syntetyczne o ile spełniają wymagania powyższych specyfikacji. Wytyczne co do lepkości oleju mają zastosowanie, ale syntetyczne oleje typu multigrade mogą mieć wskaźnik powyżej wartości 10.

Rekomendacje płynów ognioodpornych – skontaktuj się z Dana Off-Highway (produkty Dana z gamy maszyn roboczych ciężkich).

Podgrzewacze miski olejowej – podgrzej płyn do przekładni do minimalnej temperatury odpowiedniej dla lepkości oleju zanim włączysz silnik.

Standardowa częstotliwość wymiany oleju – opróżniaj i napełniaj co 1000 godzin aby spełniać wymogi środowiskowe i cyklu pracy. Surowe lub utrzymujące się wysokie temperatury oraz warunki atmosferyczne o dużym zapyleniu skutkują przyspieszonym pogorszeniem jakości i zanieczyszczeniem. W warunkach ekstremalnych należy właściwie ocenić częstotliwość wymiany oleju.

Niższa częstotliwość wymiany oleju – dłuższa trwałość użytkowa oleju jest możliwa przy używaniu olejów syntetycznych. Właściwa częstotliwość wymiany oleju powinna być ustalona dla każdej przekładni poprzez oszacowanie rozłożonego w czasie utlenienia oleju oraz zużycia metalu celem ustalenia punktu odniesienia. Analiza zużycia metalu może być bardzo przydatna ale nie należy usuwać przekładni w oparciu tylko o ową analizę.

Filtry – sprawdzaj element filtrujący olej co 500 godzin w normalnych warunkach środowiskowych i cyklu pracy. Sprawdzaj wysokowydajne filtry o przedłużonym okresie trwałości co 1000 godzin oraz w razie ostrzeżenia ze strony czujnika pomiarowego przeciwciśnienia.

Ten biuletyn informacyjny o rekomendowanych olejach nie ma zastosowania do przekładni z modulacją elektroniczną gdzie zalecane są inne oleje.

Jakiekolwiek odstępstwa od tych rekomendacji wymagają pisemnej zgody ze strony działu technicznego Spicer Off Highway.

Zalecana wartość lepkości SAE J300 względem temperatur otoczenia (Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 )

Niektóre z zalecanych olejów do przekładni to:

MOBIL

 • Mobiltrans SAE 30 w okresie letnim
 • Mobiltrans HD SAE 10 W w okresie zimowym

STATOIL

 • Transway AC SAE 30 w okresie letnim
 • Transway AC SAE 10 W w okresie zimowym

Shell

 • Donax TC SAE 30 w okresie letnim
 • Donax TC SAE 10 W w okresie zimowym

 

Zawsze sprawdzaj u swojego dostawcy, czy olej którego używasz spełnia wymagania powyższej specyfikacji.